Prijavnica

Ime:

Prezime:

OIB:

Datum rođenja:

Ime oca:

Mjesto rođenja:

Adresa:

Država rođenja:

Broj telefona:

Broj mobitela:

Zaposlen:

Čin u DVD-u:

Položeni tečajevi:

Bračno stanje:

Stručna sprema:

Zanimanje:

Voz. kategorija:
AMA1A2ABB EC1C1 ECC ED1D1 EDD EFG i H

Funkcija u DVD-u:

Vojna obaveza:

Vatrogasna odlikovanja i priznanja:


© 2017 DVD BLATO – ZAGREB