Vježbe mladeži

Pozivamo mještane da dođu vidjeti vježbe mladeži, te da pokažu djeci blatske vatrogasce