Oprema

Generalno, vatrogasna postrojba DVD-a Blato – Zagreb opremljena je i usklađena sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima o organizaciji, opremljenosti i djelovanju vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske.

Vatrogasna oprema, tehnička oprema i osobna zaštitna oprema DVD-a Blato-Zagreb po vlasničkoj strukturi dijeli se na opremu koja je u vlasništvu Vatrogasne zajednice grada Zagreba, opremu koja je u vlasništvu DVD-a Blato-Zagreb te doniranu opremu od strane drugih DVD-a, fizičkih i pravnih osoba.

Oprema


© 2023 DVD BLATO – ZAGREB